MaiMultVerde este o asociaţie apolitică, iar Statutul are prevederi clare care fac incompatibilă calitatea de membru în Asociaţie cu orice activitate politică.

Membrii fondatori, membrii Board-ului, Directorul şi membrii Consiliului Director sunt cu toţii membri ai Asociaţiei şi li se aplică prevederile de incompatibilitate din Statut:

CAP. V. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE MEMBRILOR ASOCIAŢI; DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE ASOCIAT

Art. 17. Incompatibilităţi cu calitatea de asociat

Nu pot fi membri ai Asociaţiei „Mai Mult Verde” persoanele care:
a) au calitatea de membru sau ocupă o funcţie în cadrul unui partid politic;
b) consiliază în nume propriu sau prin intermediul unor societăţi comerciale la care sunt acţionari sau angajaţi, partide politice sau membri ai unor partide politice în cadrul procesului electoral sau în vederea exercitării unor demnităţi publice;
c) ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul mediului;
d) sunt membri sau susţinători ai unei organizaţii care militează împotriva drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

(…)
Art. 20. Obligaţiile asociaţilor

Membri asociaţi au următoarele obligaţii:
(…)
(e) să notifice în scris Preşedintelui Consiliului Director în termen de 10 zile de la apariţie oricare dintre incompatibilităţile prevăzute la art. 17

(…)
Art. 22. Pierderea calităţii de asociat

(1) Membri asociaţi pierd această calitate în următoarele cazuri:
(…)
(c) incompatibilitate. În cazul apariţiei uneia dintre incompatibilităţile prevăzute la art. 20-21, aceasta poate fi notificată de membrul în cauză, caz în care calitatea de membru încetează de drept, sau poate fi sesizată de oricare dintre membri asociaţi, caz în care Adunarea Generală extraordinară decide în termen de 30 de zile asupra retragerii calităţii de membru.

O versiune completă a Statutului Asociaţiei poate fi descărcată de aici în format PDF (pentru a o vizualiza ai nevoie de Adobe Acrobat Reader, care poate fi descărcat de aici).