De ce se-aud suspine în pădurile virgine?

România găzduieşte momentan 322.000 ha de paduri sălbatice şi neatinse de mâinile oamenilor. Asta înseamnă că aici se află încă 65% din pădurile virgine de pe continent, adică natură care trăieşte în forma primordială şi pură. Intervenţia oamenilor a devenit un pericol odată cu exploatarea lor fizică (pentru lemn şi alte resurse) în detrimentul celei morale, etice şi fireşti. Deoarece am uitat că bogăţia nu se măsoară doar în bani sau în alte bunuri materiale, suntem acum în pericolul de a pierde aceste locuri unice. Semnează petiţia pentru salvarea pădurilor virgine dacă te numeri printre cei care vor să păstreze pădurile româneşti!