Componenta locală a programului de sustenabilitate “Brewing a Better Future” al Heineken România, are ca prioritate protecţia mediului. Agenda programului înglobează toate activităţile companiei şi reprezintă o viziune integrată pentru o perioadă de 10 ani.

Printre activităţile prioritare, susţinute de Heineken România, se numără scăderea consumului de energie şi apă, reducerea emisiilor de CO2, îmbunătăţirea activităţilor de reciclare şi managementul deşeurilor.

În prezent, compania achiziţionează şi introduce pe piaţă frigiderele ‘verzi’ (cu consum redus de energie şi o amprentă de carbon scăzută), îşi optimizează rutele de distribuţie şi sprijină, prin afilierea cu Ecorom, programele de responsabilitate socială pentru managementul deşeurilor, al sistemelor de colectare selectivă şi reciclare.

Alte priorităţi ale programului “Brewing a Better Future” sunt promovarea consumului responsabil şi investiţia în oameni şi comunităţi.

:: mai multe în Raportul de sustenabilitate Heineken România, 2009