Politica de Confidenţialitate

Asociaţia “Mai Mult Verde” (denumită în continuare Asociaţia), colectează prin intermediul websitului www.maimultverde.ro date personale ale utilizatorilor, în scopul identificării persoanelor şi facilitării folosirii de către acestea a serviciilor furnizate de Asociaţie.

În conformitate cu legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, care garantează protejarea drepturilor persoanelor la viaţa intimă, familială şi privată, Asociaţia are obligaţia de a colecta şi administra datele cu caracter personal furnizate de utilizatori în momentul înregistrării ca membri pe www.maimultverde.ro numai în scopurile specificate prin prezentul document.

Utilizatorii au dreptul de intervenţie asupra datelor personale furnizate Asociaţiei, prin aceasta întelegându-se dreptul utilizatorilor de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal de către Asociaţie şi dreptul de a solicita ştergerea tuturor informaţiilor despre utilizator din baza de date a Asociaţiei.

Informaţiile colectate

În momentul completării formularului de înscriere ca membru pe websitul Asociaţiei, utilizatorului i se vor cere date cu caracter personal, precum: nume, prenume, sex, vârsta, adresa, seria şi numărul de buletin, codul numeric personal, adresa de e-mail.
Din aceste date, doar cele cu privire la nume, prenume, sex, vârsta şi oraş vor fi făcute publice, în scopul identificării şi localizării persoanei, pentru a servi la facilitarea comunicaţiei cu ceilalţi utilizatori ai websitului Asociaţiei.

Colectarea si utilizarea datelor cu caracter personal

Asociaţia colectează informaţiile cu caracter personal ale utilizatorilor numai pentru administrarea bazei de date de voluntari şi pentru îmbunătaţirea calitaţii serviciilor websitului Asociaţiei.
Înregistrarea ca membru pe websitul Asociaţiei şi prin aceasta furnizarea de date cu caracter personal atestă acordul implicit al utilizatorului cu privire la colectarea şi folosirea datelor personale de către Asociaţie.

Accesul la date

Accesul la datele cu caracter personal furnizate de utilizatori este limitat exclusiv la angajaţii Asociaţiei care sunt special desemnaţi pentru colectarea şi administrarea de astfel de date. Angajaţii Asociaţiei vor respecta confidenţialitatea cu privire la toate datele personale ale utilizatorilor, cu care intră în contact.

Dezvăluirea şi transmiterea informaţiilor

Asociaţia nu va închiria, vinde sau transmite informaţii cu caracter personal ale utilizatorilor către alte persoane sau către alte companii care nu sunt afiliate Asociaţiei. Asociaţia poate furniza astfel de informaţii companiilor partenere sau afiliate, cu care are încheiate contracte de confidenţialitate. Aceste companii pot folosi datele cu caracter personal ale utilizatorilor, furnizate de Asociaţie, numai în scopurile şi campaniile iniţiate de Asociaţie, la care aceste companii sunt partenere sau sponsori, dar nu au dreptul de a le retransmite sau furniza către alte entităţi sau persoane.

Asociaţia va dezvălui date cu caracter personal ale utilizatorilor săi numai în următoarele condiţii:

  • cu acordul expres al utilizatorului;
  • în cazul în care prin dezvăluirea de astfel de date este prevenită o infracţiune sau se protejează siguranţa naţională;
  • se protejează siguranţa persoanei sau siguranţa publică;
  • o dispoziţie legală sau o autoritate publică o cer;
  • drepturile şi interesele Asociaţiei trebuiesc protejate

Zonele publice

Pe websitul Asociaţiei există anumite zone publice, cum ar fi forumurile de discuţii, la care toţi utilizatorii înregistraţi au acces.
Utilizatorii înteleg şi sunt de acord că Asociaţia nu are control şi nu poate proteja informaţiile furnizate în cadrul dezbaterilor publice, Asociaţia neputând fi trasă la răspundere pentru eventualele prejudicii cauzate unui utilizator ca urmare a dezvăluirii de către acesta a datelor cu caracter personal într-o zona publică.

Legături către alte websituri

Websitul Asociaţiei poate cuprinde legături sau trimiteri către websituri ale altor entitaţi, partenere sau colaboratoare ale Asociaţiei.
Datele cu caracter personal dezvăluite de utilizatorii Asociaţiei pe astfel de websituri nu sunt protejate de Asociaţie, protejarea informaţiilor de acest gen făcând obiectul politicii de confidenţialitate a websitului respectiv.

Cookies

Cookies sunt fişiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe hard-diskul utilizatorului, în scopul facilitării navigării pe websitul Asociaţiei.
Aceste cookies sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele şi preferinţele, pentru a monitoriza parcursuri pe site, şi pentru a personaliza paginile în funcţie de vizitator.
Utilizatorii pot folosi opţiunea de respingere a cookies, în cazul în care nu doresc plasarea acestora pe hard-disk. Mai multe detalii despre fișierele cookies găsiți pe pagina Politica de cookie-uri.

Mesaje nesolicitate

Asociaţia nu va folosi datele personale ale utilizatorilor pentru a trimite mesaje nesolicitate către adresele membrilor săi.
La finalul formularului de inscriere ca membru pe websitul Asociaţiei, utilizatorul poate opta pentru primirea de mesaje/e-mailuri din partea Asociaţiei, sau, dimpotrivă, poate alege ca aceste mesaje să nu îi fie trimise.
Asociaţia va respecta opţiunea fiecărui utilizator în parte, furnizând informaţii cu privire la activităţile întreprinse de Asociaţie numai acelor utilizatori care şi-au manifestat expres dorinţa de a le fi trimise mesaje/e-mailuri din partea Asociaţiei.

Utilizarea websitului de către copii

Websitul Asociatiei poate fi vizualizat şi utilizat şi de către minori. În cazul în care nu se doreşte folosirea de către copii a informaţiilor de pe websitul Asociaţiei, părinţii sau tutorii pot trimite un mesaj de solicitare angajaţilor Asociaţiei, prin care să se specifice interzicerea accesului la websitul Asociaţiei a respectivului utilizator minor.

Modificarea şi ştergerea datelor

Utilizatorii au posibilitatea de modificare a datelor personale furnizate la momentul înscrierii pe websitul Asociaţiei.
De asemenea, utilizatorii pot, în orice moment, să îşi şteargă contul de utilizator creat pe websitul Asociaţiei.

Schimbarea Politicii de Confidenţialitate

Asociaţia îşi rezervă dreptul de a opera modificări sau actualizări asupra Politicii de Confidenţialitate în orice moment.
Schimbările majore ale prevederilor prezentei Politici de Confidenţialitate vor fi aduse la cunoştinţa membrilor printr-un anunţ făcut pe paginile principale ale websitului.
Folosirea în continuare a websitului de către membrii Asociaţiei va reprezenta acordul acestora cu privire la modificările aduse.