Cu Apele Curate este implementat de Asociația MaiMultVerde împreună cu Lidl România pentru un viitor mai bun.

Despre proiect

Scop

Combaterea poluării cu plastic a apelor Dunării și ale afluenților săi.

Obiectiv general

Promovarea iniţiativelor noi şi/sau inovatoare care contribuie la reducerea consumului de plastic și la un management sustenabil al deșeurilor.

Obiective specifice

  1. Activarea comunității locale din 10 orașe situate de-a lungul Dunării în scopul prevenirii și combaterii poluării cu plastic, a colectării și reciclării acestuia
  2. Creșterea capacității ONG-urilor locale din orașele riverane de a participa activ în procesul formulării de politici publice anti-plastic la nivel local
  3. Extinderea rețelei de voluntari MaiMultVerde și a infrastructurii de comunicare cu aceștia la nivel național și crearea de oportunități de implicare

Activități

I. Analiză și documentare în fiecare oraș care vizează sistemul de colectare al deșeurilor existente, atitudinea APL și a cetățenilor legată de colectarea selectivă, stakeholderii

II. Identificarea partenerilor locali și instruirea acestora în advocacy, organizare comunitară, managementul deșeurilor

III. Organizarea de proiecții de film în liceele din orașele participante în proiect, urmate de dezbateri și ateliere de reciclare creativă

IV. Organizarea de evenimente comunitare pe teme de mediu, inclusiv acțiuni de igienizare pe malurile Dunării și ale afluenților cu voluntari din comunitatea locală

VI. Organizarea unei tabere de ecologizare în Delta Dunării cu 100 de voluntari participanți

VII. Crearea și distribuția de materiale informative și instrumente anti-plastic, precum și implementarea unor modele de bune practici legate de colectarea selectivă: KIT “Colectare selectivă”, KIT “Grătar curat”

Rezultate 2019 – 2021

tone deșeuri de plastic
1

 colectate în spațiile amenajate (prevenire)

tone de plastic
1

colectate în acțiuni de igienizare (combatere). 15 tone au fost colectate în cadrul a 30 de actiuni de ecologizare, iar 11 tone – cu ajutorul soluțiilor tehnologice (Waste shark, Trash Catcher, Flotation Boom)

locuitori
~ 1000

din orașele de pe Dunăre și afluenți informați despre gestionarea deșeurilor

turiști
~ 1000

expuși mesajului #cuapelecurate

participanți
~ 1000

la evenimentele comunitare

voluntari
~ 1000

participanți la acțiunile de igienizare

proiecții
10

filme tematice

evenimente
1

comunitare organizate

licee
1

implicate

spații din vecinatatea Dunării
1

dotate cu sistem de colectare a deșeurilor din plastic

grupuri comunitare
1

locale formate și active

picturi murale #cuapelecurate
1

însumând 1020 metri pătrați

Evenimente

Drobeta_ecologizare-Cerna

Săptămâna apelor

Acțiuni de igienizare
Campanii de informare

Drobeta-canoe

Ziua Mediului

Ecologizare
luciul apelor

CUAPELE

Ziua Dunării

Instalare
barieră plutitoare

Parteneri: Centrul de Resurse pentru participare publica(CeRe), Bloc Zero.