Termeni si Conditii

Asociaţia „Mai Mult Verde” funcţionează ca persoană juridică română, de drept
privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, non-profit, independentă şi neguvernamentală.

Scopul MaiMultVerde

Misiunea Asociaţiei „Mai Mult Verde” este de a construi împreună cu românii un mediu curat şi sănătos pentru noi şi pentru copiii nostri.
În vederea realizării proiectelor sale, MaiMultVerde este sprijinită de voluntari din toate zonele României.
Websit-ul www.maimultverde.ro a fost creat în scopul promovării proiectelor MaiMultVerde, aducerii la cunoştinţa publică a activităţilor Asociaţiei şi dezvoltării acţiunilor de voluntariat.

Utilizarea websitului MaiMultVerde

Orice persoană are posibilitatea de accesare şi utilizare a websitului MaiMultVerde, putându-se înscrie ca voluntar în campaniile iniţiate de Asociaţie.
De asemenea, utilizatorii înregistraţi pot participa la discuţii publice, de pe forumurile websitului, legate de protejarea mediului înconjurător şi de campaniile MaiMultVerde.
Prin folosirea websitului MaiMultVerde, utilizatorii înteleg să respecte termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul document.

Înregistrarea ca membru MaiMultVerde

În momentul înregistrării pe websitul Asociaţiei, utilizatorii devin membri MaiMultVerde.
Membrul va fi rugat să furnizeze un nume de utilizator şi o parolă.
Asociaţia recomandă membrilor săi să nu transmită niciunei alte persoane parola contului creat pe websitul MaiMultVerde.

Furnizarea de date

Membrii vor avea obligaţia să furnizeze date complete şi reale cu privire la persoana lor, astfel cum sunt cerute în formularul de înregistrare.
Membrii vor avea obligaţia de reînnoire a datelor personale, atunci când informaţiile furnizate în prealabil în formularul de înregistrare nu mai corespund cu realitatea.
În cazul în care datele furnizate de membri se dovedesc a nu fi reale, inexacte sau incomplete, Asociaţia, prin angajaţii săi, poate suspenda sau închide definitiv contul respectivului membru, orice încercare ulterioară de înscriere pe websitul MaiMultVerde nefiind permisă.

Securitatea datelor

Membrul este unicul responsabil de păstrarea confidenţialitaţii parolei furnizate.
Membrul MaiMultVerde este singurul responsabil pentru modalitatea de folosire a contului său. Membrii înteleg şi sunt de acord să nu folosească contul sau parola altor membri MaiMultVerde.
În cazul în care sesizaţi utilizarea neautorizată a contului dvs., precum şi orice violare a confidenţialitătii datelor personale, aveţi obligaţia de informare a Asociaţiei.
Pentru motive temeinice, Asociaţia poate limita sau bloca accesul la contul unui membru, fără a îl notifica în prealabil.

Folosirea informaţiilor MaiMultVerde

Informaţiile cuprinse pe websitul MaiMultVerde sunt dedicate folosirii membrilor în scop de informare şi interconexiune cu alţi membri şi nu pot face obiectul comercializării, sub nici o formă.
Folosirea ilegală sau neautorizată a informaţiilor MaiMultVerde, incluzând dar nelimitându-se la colectarea numelor de utilizator, adreselor de e-mail, fotografiilor, sau oricăror informaţii sau date ale altor membri MaiMultVerde, în scop de comercializare, difuzare, trimitere de mesaje nesolicitate este strict interzisă.

Acţiuni interzise pe websitul MaiMultVerde

Următoarele acţiuni sunt strict interzise pe webistul MaiMultVerde:

 1. publicarea de materiale cu conţinut obscen, ofensator, violent, defăimator, discriminator, rasist, şovin;
 2. publicarea de materiale publicitare sau promoţionale, sau alte forme de comercializare de produse sau servicii;
 3. publicarea sau difuzarea de materiale cu conţinut explicit sexual sau transmiterea de linkuri către websituri pentru adulţi;
 4. difuzarea sau transmiterea materialelor ce conţin viruşi, viermi sau de programe menite a distruge sistemele de operare;
 5. încarcarea, postarea sau transmiterea de materiale de tipul „junk mail”, „spam”, „spim” scrisori in lanţ, scheme piramidale, sau alte forme de solicitări neautorizate;
 6. solicitarea parolelor de conturile altor membri MaiMultVerde;
 7. încărcarea, postarea, difuzarea sau transmiterea de conţinut pentru care membrul nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare;
 8. promovarea de informaţii despre care membrul cunoaşte că sunt false sau promovarea de activitaţi ilegale sau abuzive, obsecene, ameninţatoare, calomnioase;
 9. promovarea sau furnizarea de informaţii despre modul de derulare a activităţilor ilegale, promovarea violenţei fizice sau verbale împotriva oricărui grup sau persoane, sau promovarea oricărui act de cruzime faţă de animale;
 10. promovarea de instrucţiuni pentru realizarea de activităţi ilegale sau criminale;
 11. publicarea de materiale protejate de dreptul de autor, pentru care nu există permisiunea autorului de publicare şi difuzare.

Asociaţia va şterge şi îndepărta materialele ce prezintă conţinut interzis, putând în orice moment suspenda ori bloca contul membrului care a difuzat sau promovat materiale cu astfel de conţinut.
De asemenea, Asociaţia va putea lua măsuri legale împotriva membrului care a publicat conţinut interzis pe websitul MaiMultVerde.

Asociaţia nu poate monitoriza şi controla în permanenţă acţiunile membrilor săi pe websitul MaiMultVerde.
Asociaţia nu are obligaţia legală de a controla informaţiile oferite de membri, disponibile pe websit.
Asociaţia nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru conţinutul publicat de membrii săi.

Proprietatea asupra conţinutului

Prin conţinut sunt definite toate informaţiile cuprinse în websitul MaiMultVerde, sub formă de text, date, software sau imagini statice.
Conţinutul websitului este proprietatea MaiMultVerde şi nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al Asociaţiei.
Folosirea fără autorizaţie a informaţiilor, mărcilor sau oricăror date de pe webistul MaiMultVerde este strict interzisă, în caz de violarea a acestor prevederi, Asociaţia rezervându-şi dreptul de a căuta sprijin legal pentru încălcarea drepturilor sale.

Drepturile de autor

Asociaţia devine proprietară asupra tuturor textelor publicate pe websitul şi forumul MaiMultVerde.
Pozele publicate de membri la profilul personal, imaginile postate de aceştia sau orice alte materiale transmise, vor rămâne proprietatea exclusivă a membrului.
Membrii deţin proprietatea asupra conţinutului publicat pe websitul MaiMultVerde, putându-l folosi în orice modalitate doresc sau consideră necesar.
Cu toate acestea, prin publicarea de materiale sau texte pe websitul MaiMultVerde, membrii acordă Asociaţiei dreptul de a folosi, modifica, reproduce, difuza sau distribui conţinutul transmis de ei, exclusiv pe websitul MaiMultVerde.
Prin postarea oricarui tip de material pe websitul şi forumul MaiMultVerde, membrii garantează că întreg conţinutul este proprietatea membrului sau are dreptul de folosirea a respectivului conţinut, precum şi ca prin difuzarea conţinutului nu se violează drepturile de autor sau de proprietate intelectuală ale niciunei persoane sau entităţi.

Legături către alte websituri

Websitul MaiMultVerde poate furniza legaturi (link-uri) către alte websituri resurse. MaiMultVerde nu are nici un control asupra acestor site-uri sau resurse, nefiind responsabilă pentru conţinutul publicitat pe aceste websituri sau resurse.
Mai mult, Asociaţia nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate de un asemenea conţinut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de websituri sau resurse.

Limitarea responsabilităţii

MEMBRII ÎNTELEG ȘI SUNT DE ACORD CU URMĂTOARELE:

A) UTILIZAREA INFORMAŢIILOR ȘI SERVICIILOR WEBSITULUI MAIMULTVERDE SE FACE PE PROPRIA RĂSPUNDERE. SERVICIILE SUNT FURNIZATE PE PRINCIPIUL „AȘA CUM SUNT” SAU „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”.

B) ASOCIAŢIA NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE VOR FI NEÎNTRERUPTE, LA TIMP, SIGURE SAU FĂRĂ ERORI; INFORMAŢIILE PUBLICATE PE WEBSITUL ȘI FORUMUL MAIMULTVERDE VOR FI CORECTE SAU EXACTE; SERVICIILE VOR ÎNDEPLINI TOATE CERINŢELE MEMBRILOR; ORICE EROARE DE PROGRAM VA FI CORECTATĂ.

C) NICI O INFORMAŢIE VERBALĂ SAU ÎN SCRIS, OBŢINUTĂ DE PE SAU PRIN INTERMEDIUL WEBSITULUI MAIMULTVERDE VA CREA VREO RESPONSABILITATE FAŢĂ DE ASOCIAŢIE, DACĂ NU E SPECIAL PREVĂZUTĂ ÎN PREZENTUL DOCUMENT;

Garantii

ASOCIAŢIA NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICI UN FEL DE PAGUBE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, INCLUSIV, DAR NU LIMITAT LA: NEREALIZAREA DE PROFIT, POSIBILITATEA DE FOLOSIRE, SAU ALTE PAGUBE, REZULTÂND DIN:

A) UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII SERVICIILOR WEBISTULUI MAIMULTVERDE;

B) ACCES NEAUTORIZAT LA CONTUL DE MEMBRU MAIMULTVERDE;

C) DETERIORAREA TRANSMISIILOR SAU DATELOR;

D) ORICE ALTĂ PROBLEMĂ LEGATĂ DE SERVICIILE ȘI INFORMAŢIILE WEBSITULUI MAIMULTVERDE.

Alte prevederi

Asociaţia va putea în orice moment, în mod unilateral, suspenda, modifica, adăuga sau şterge părţi ale conţinutului furnizat pe websitul MaiMultVerde.

Asociaţia va putea modifica prezenţii Termeni şi Condiţii oricând, fără o notificare prealabilă. Noile reguli îşi vor produce efectul din momentul afişării lor pe websit.
În momentul modificării termenilor şi condiţiilor de utilizare a websitului MaiMultVerde, se va face referire despre aceasta în una din paginile principale ale websitului.
Continuarea folosirii de către membri a websitului MaiMultVerde atesta acceptul acestora a noilor reguli.

Legislaţia aplicabilă

Drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor, aşa cum reies din prezentul document, precum şi efectele juridice produse de acesta, sunt guvernate de legile române in vigoare.
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest document se va soluţiona pe cale amiabilă.
În cazul în care rezolvarea disputelor nu este posibilă în termeni amiabili, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.