În Aer Liber

Proiectul În Aer Liber urmărește constituirea și dezvoltarea de comunități urbane pasionate de activități în aer liber și preocupate, în același timp, de protecția mediului. Ne dorim să adunăm în jurul nostru persoane dispuse să participe la acțiuni menite să contribuie la îmbunătățirea calității aerului, prin plantări, acțiuni de curățenie, plimbări cu bicicleta, amenajări de spații verzi, educație în școli, întâlniri cu autoritățile etc.

Ideea proiectului a venit în contextul în care marile orașe din România continuă să se claseze pe ultimele locuri în Europa în ceea ce privește calitatea aerului, fapt îngrijorător din perspectivă de mediu, dar și mai grav prin prisma efectelor asupra sănătății și calității vieții.

Și toate acestea deși țara noastră a aderat încă din 2015, alături de toate celelalte state membre ale Organizației Națiunilor Unite, la cele 17 Obiective de Dezvoltare Sustenabilă (Sustainable Development Goals – SDGs)[i], între care și Obiectivul 11 Orașe și comunități sustenabile, la Acordul de la Paris privind limitarea schimbărilor climatice[ii], la Planul european de acțiune „Pregătiți pentru 55”[iii] și la toate convențiile internaționale în domeniu.

CE NE DORIM

Programul În aer liber vizează îmbunătățirea calității aerului în orașele din România prin măsuri ce vizează cu predilecție trei ținte subscrise Obiectivului 11 de Dezvoltare Sustenabilă – Orașe și comunități sustenabile, anume:

Ținta 11-2 Sisteme de transport sustenabile și accesibile pentru toți, cu accent pe siguranță rutieră și transport în comun accesibil tuturor, inclusiv persoanelor vulnerabile, copiilor, bătrânilor sau persoanelor cu dizabilități. Activități de promovare a mersului pe bicicletă, siguranței rutiere și transportului în comun.

Ținta 11-6 Reducerea impactului orașelor asupra mediului printr-o atenție specială acordată calității aerului și gestionării deșeurilor. Promovarea platformelor de monitorizare a calității aeruluiAcțiuni de curățenie și promovare a colectării selective a deșeurilor.

Ținta 11-7 Acces la spații verzi și publice sigure și incluzive pentru toți. Amenajarea de spații verziAcțiuni de plantare.

CINE SUNTEM

Asociația MaiMultVerde implementează – începând cu 2008, anul înființării sale – proiecte de protecția mediului în acord cu misiunea sa de a construi o cultură a responsabilității și voluntariatului pentru oameni și natură în România. Unul din domeniile prioritare de acțiune îl constituie promovarea unui stil de viață sustenabil, asociația implementând în acest sens, de-a lungul anilor, o serie de programe și campanii practice și online pentru toate vârstele, pe teme precum colectarea separată a deșeurilor, mobilitatea urbană nepoluantă sau protejarea și dezvoltarea spațiilor verzi din marile orașe.

MetLife, Inc. (NYSE: MET), prin filialele și afiliații („MetLife”), este una dintre cele mai importante companii de servicii financiare din lume, oferind asigurări, anuități, beneficii pentru angajați și gestionarea activelor pentru a-și ajuta clienții individuali și instituționali să pășească cu încredere în viitor. Fondată în 1868, MetLife are operațiuni în peste 40 de piețe la nivel global și deține poziții de lider în Statele Unite, Japonia, America Latină, Asia, Europa și Orientul Mijlociu. Pentru mai multe informații, vizitați www.metlife.com. În România, Metropolitan Life are peste 23 ani de activitate pe piața de asigurări de viață. Peste 3 milioane de clienți beneficiază de asigurări de viață și pensii private obligatorii oferite de Metropolitan Life la nivel local.


[i] Cele 17 Obiective pentru Dezvoltare Sustenabilă (Sustainable Development Goals – SDGs) adoptate de România și celelalte state membre ale Organizației Națiunilor Unite (O.N.U.) în anul 2015 reprezintă un apel urgent la acțiune către toate țările și stau la baza Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, document ce furnizează un ghid de parcurs comun pentru pace și prosperitate pentru oameni și planetă, acum și în viitor (detalii pe site-ul O.N.U.).

[ii] Pe 12 decembrie 2015, 195 state Părți participante la cea de-a XXI-a Conferință a Părților (COP 21) la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice au adoptat Acordul de la Paris, ce va ghida acțiunile la nivel global pe o traiectorie de limitare a creșterii temperaturii medii globale sub 2°C. În același timp, este primul instrument multilateral obligatoriu din punct de vedere juridic și cu participare universală în domeniul schimbărilor climatice, începând cu anul 2020. Principiile de bază ale Acordului de la Paris sunt: principiul responsabilităților comune dar diferențiate și a capacităților respective (common but differentiated responsabilities and respective capabilities) și principiul echității (sursa: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor).

UE și toate statele sale membre au semnat și ratificat Acordul de la Paris și sunt ferm angajate în punerea în aplicare a acestuia. În conformitate cu acest angajament, statele membre au convenit ca UE să urmeze calea către a deveni prima economie și societate neutră din punct de vedere climatic până în 2050 (sursa: Consiliul European).

[iii] Planul europeanPregătiți pentru 55” (Fit for 55) – Respectând cerințele acordului [de la Paris], UE și-a prezentat strategia pe termen lung de reducere a emisiilor și planurile sale actualizate privind clima înainte de sfârșitul anului 2020, angajându-se să reducă emisiile UE cu cel puțin 55% până în 2030 (sursa: Consiliul European).