Pentru o Dunăre cu malurile curate

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

www.activecitizensfund.ro      www.eeagrants.org

Argument

În ciuda potențialului ecoturistic al segmentului Insula Slobozia – Giurgiu- Gostinu – Insula Lungu din vecinătatea orașului, malul Dunării arată ca un depozit de deșeuri necontrolat, iar giurgiuvenii duc o lipsa acută de spatii verzi si zone de natură și agrement. Primăria orașului Giurgiu si cea a Comunei Gostinu nu au dreptul să intervină asupra apei, a plajelor și a întregului areal de pădure deoarece se află în administrarea altor instituții: Apele Române, Romsilva, Agentia Națională pentru Arii Naturale Protejate. Astfel, operatorul de salubritate colectează deșeurile doar de pe spațiul rezidențial al UAT-urilor, neavând obligația să curețe și restul. Plaja si pădurea de pe mal nu pot fi amenajate fără autorizațiile instituțiilor menționate. Deși primăriile trebuie sa fie actorii principali în gestionarea deșeurilor, autoritatea și resursele financiare sunt limitate, ele neputând să livreze un sistem integrat, funcțional și sustenabil de management al deșeurilor.

Prin cooptarea mai multor organizații non-profit, grupuri de inițiativă active în sfera protecției mediului, a educației și a recreerii sănătoase și implicarea cetățenilor din comunitate într-o campanie de advocacy la nivel local și central, proiectul „Pentru o Dunăre cu malurile curate” își propune recuperarea acestui segment de mal de la starea actuală de depozite de deșeuri la zonă recreativă, turistică, de natură și agrement.

Scopul proiectului și publicul țintă

Scopul principal al proiectului îl constituie responsabilizarea autorităților locale prin activarea și implicarea civică a cetățenilor din orașul Giurgiu și zonele limitrofe în acțiuni de advocacy în vederea îmbunătățirii serviciilor publice de salubrizare pe malurile Dunării. De asemenea, avem în plan crearea unui model de bune practici de valorificare durabilă a segmentului Insula Slobozia – Giurgiu – Gostinu – Insula Lungu aflat pe malul Dunării (Riviera Dunăreană).

Beneficiari direcți:
▪ 1320 de cetățeni din mediul urban și rural implicați în acțiuni de voluntariat pentru mediu, în evenimente publice de conștientizare și în campania de advocacy la nivel local;
▪ 120 de tineri din mediul urban și rural care beneficiază de educatie pentru mediu în urma proiecțiilor tematice în școli;
▪  195 de cetățeni din mediul urban și rural care beneficiază de educație pentru mediu în urma atelierelor de instruire, a proiecțiilor tematice din spații publice și a participării la tabăra educativă;
▪  10 autorități locale informate și implicate în procesul de consultări pentru realizarea modelului de valorificare durabilă a zonei și, ulterior, implicate în campania de advocacy la nivel local.

Beneficiari indirecți:
▪  61.353 cetățeni din mediul urban (orașul Giurgiu);

▪  2032 cetățeni din mediul rural (comuna Gostinu) care beneficiază în viitor de potențialul educativ, de recreere și agrement al zonei;
▪  operatorii de ecoturism și turiștii români și străini.

Activitățile proiectului

Timp de 14 luni, vom organiza acțiuni de voluntariat pentru mediu, tabere ecologice, proiecții tematice în școli, o campanie de advocacy la nivel local. Ne propunem mobilizarea comunității locale printr-o campanie de informare, educare și participare la luarea deciziilor publice, dar și promovarea modelului de bune practici de valorificare durabilă a segmentului vizat pe agenda autorităților locale și centrale responsabile de administrarea sa.

În acest scop, va fi realizată o cercetare preliminară la nivel local, cu scopul de a identifica și analiza stakholderilor locali, precum și atitudinea acestora și a cetățenilor din comunitățile vizate față de ideea proiectului, de poluarea cu deșeuri a malurilor Dunării. Rezultatele cercetării vor duce la identificarea și analizarea problemelor vizavi de tematica abordată și stau la baza elaborării setului de recomandări pentru valorificarea durabilă a zonei și a strategiei de advocacy.

Documente utile

În vederea propunerii și implementării primului traseu de ecoturism în județul Giurgiu, echipa de proiect a realizat o cercetare preliminară în zonă, pentru consultarea populației și autorităților publice locale și a întocmit un set de recomandări. 

Podcast Pentru o Dunăre cu malurile curate

Galerie foto

Proiect derulat de

Cu sprijinul